MANIFEST 25 NOVEMBRE 2009 DIA INTERNACIONAL PER A L’ERADICACIO DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

MANIFEST 25 NOVEMBRE 2009

PALMA DE MALLORCAviolencia-genero


Aquest 25 de novembre hem de denunciar que la violència que s’exerceix contra les dones segueix sent un problema de gran magnitud en tot el món que té les seves arrels en l’estructura dels sistemes socials, en els costums, pautes i valors culturals que assignen a les dones una posició inferior i subordinada en la família, en el treball i en la societat. És per això, que els objectius de lluita contra la discriminació i l’eradicació de la violència masclista contra les dones, és una exigència democràtica amb la qual els governs i organismes tant nacionals com internacionals, tenen l’obligació d’estar fermament compromesos. Un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l’ONU, el de la igualtat entre homes i dones, no s’aconseguirà si no es dóna prioritat a aquesta lluita.

La violència contra les dones és una xacra social que precisa del compromís permanent del conjunt de la societat civil, així com de les administracions i institucions, amb actuacions legislatives i canvis en els models educatius i culturals que promoguin el respecte als drets humans i llibertats fonamentals, la igualtat efectiva entre dones i homes, així com el desenvolupament d’iniciatives que fomentin l’ocupació i altres oportunitats per a les dones.

Encara estem lluny d’una comprensió real del problema, és urgent educar en valors diferents, integrant la igualtat en els continguts dels plans d’estudis en tots els cicles educatius, per a desmuntar el sistema patriarcal que es propaga a través de la família tradicional no igualitària i de la religió entesa d’una forma fonamentalista i a través de valors arcaics que perpetuen les desigualtats entre homes i dones.

Mentre morin dones per la violència masclista, seguirem pensant que no s’està fent prou per part de les administracions públiques en l’aplicació de la Llei 1/2004, en les mesures de prevenció d’aquesta violència en els àmbits educatius, sanitaris i de serveis socials i en la difusió entre les dones dels seus drets i de la mesures que poden sol·licitar en cas de sofrir algun tipus de violència de gènere. Seguirem pensant que s’escatimen recursos i que no es dóna suficient prioritat a l’eradicació d’aquesta vergonya social.

Aquest any han estat assassinades prop de mig centenar de dones per la seva parella, els homes amb els quals aquestes dones havien fet un projecte de vida, han estat els seus assassins. En la nostra comunitat recentment van assassinar a una d’elles, davant dels seus fills. Hem de pensar avui en els grans oblidats de la violència de gènere, els fills i les filles d’aquestes dones assassinades; els recursos que se’ls destina són pocs i en alguns casos no arriben. És hora de tenir-los bé presents en els actes de repulsa i protesta contra la violència de gènere.

És una tasca de tots i de totes fer realitat la utopia d’un món sense violència contra les dones i un món sense aquesta xacra que té un origen fortuït: haver nascut dona.

És per això que a pesar que aquest any hi ha hagut menys dones assassinades seguim exigint:

- Major dotació pressupostària i en recursos humans per a l’eficaç compliment de la llei contra la violència de gènere. - Incrementar els jutjats específics contra la violència i dotar-los dels recursos humans, materials i tècnics adequats i necessaris.

- Compliment en els serveis públics dels protocols de prevenció de la violència de gènere ja existents.

- Millora de l’assistència i atenció jurídica prèvia a la denúncia garantint que la dona està informada dels drets, recursos i mesures que pot sol·licitar.

- Incloure en els currículums escolars una assignatura sobre resolució de conflictes.

CONTRA EL MALTRACTADOR, TOLERÀNCIA ZERO.

PALMA, 25 DE NOVEMBRE DE 2009

CONVOQUEN:

PLATAFORMA X IGUALTAT

AMI-CALVIA, ASOCIACION DE APOYO A LA FIBROMIALGIA, ASSEMBLEA DE DONES, ASSOCIACIO DE DONES PROGRESSISTES D’EIVISSA, AULA CULTURAL, CIUTAT D’ELLES, COL.LECTIU TERANYINES, CREIENTS I FEMINISTES, DONES DE NEGRE, EMPLEADES DE LA LLAR DE BALEARS, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEINS DE PALMA, GRUP D’HOMES CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA, LOBBY DE DONES, THEMIS, SEMINARI DONES I LLETRES, ESQUERRA, ESQUERRA UNIDA, PSIB-PSOE, PSM, JSIB, JOVENTUT D’EU, JEN, CGT, CCOO, STEI-I, UGT, USO, ASSOCIACIÓ DONES EDUCADORES, ADOVIMA LLUNA CREIXENT. ATTAC, REVOLTA GLOBAL.