LA NECESSÀRIA RESPOSTA A IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

El text d’aquesta declaració va ser aprovat per l’assemblea d’Espai Alternatiu al febrer del 2009, vam prendre la decisió de no editar-ho ni repartir-ho llavors amb l’objecte de no interferir en la sort que Izquierda Anticapitalista tinguera en campanya electoral de les europees, a pesar de la insistència d’alguns amics, excamarades i gents dels moviments socials en què treballem, indignats pel tracte que havíem rebut o que senzillament volien saber què havia passat. Vam decidir editar-ho ara, sense conèixer el resultat electoral, per dos raons, en defensa de la veritat i el respecte als drets militants i com a contribució al debat sobre la necessària i ineludible recomposició de l’esquerra militant en el País Valencià i en la resta de l’estat.

L’Espai Alternatiu del País Valencià davant dels acords presos per la Coordinadora d’Esquerra Anticapitalista manifesta el següent:

 

1.      Que la decisió unilateral per part de la Coordinadora de gener d’expulsar a membres del nostre col·lectiu suposa una agressió intolerable a la nostra sobirania, contrària a més al respecte plurinacional que ha promogut sempre EA. Hem sigut des de la nostra fundació fa més de deu anys, una organització que ha pres com marc referencial el País Valencià, unida confederalment a Espacio Alternativo estatal. Hem cregut i defès esta visió confederal en els moviments i associacions en què treballem, i moltes vegades hem tingut conflictes per això. No esperàvem tindre’ls en la nostra pròpia casa. No podem deixar de preguntar-nos Si el conflicte haguera aparegut a Catalunya o en Euskalherria s’hauria actuat igual?

 

2.      Que ni els considerandos ni el contingut de la resolució van ser coneguts per nosaltres ni de bon tros pactats. Que vam conéixer que s’anava a proposar la nostra expulsió 48 hores abans de la reunió de la coordinadora, i que és radicalment fals que no volguérem tenir cap reunió amb els representants de la coordinadora, ni temps abans ni tampoc en eixes 48 hores. S’ha pres la decisió conscient d’expulsar a la majoria d’una organització nacional amb la informació esbiaixada, i falsa.

 

3.      Que això ha sigut possible perquè la secretaria confederal  ha conegut, encoratjat i participat d’actituds sectàries i antidemocràtiques amb una part de minoritària de la nostra organització. Que els diversos intents de mediació i de busca de solucions constructives de convivència han xocat amb l’encabotament i la intransigència dels representants de la secretaria en el País Valencià amb el beneplàcit de la secretaria estatal.

 

4.      Que comportaments com la censura en la web, l’ocultació de convocatòries de reunió, la convocatòria unilateral d’actes, l’exigència del dret al vot de nous militants contravenint les normes de convocatòria de l’assemblea estatal, o la pura i simple difamació són comportaments contraris a l’ètica, i per consegüent a la política revolucionàries que s’han practicat contra nosaltres i nosaltres.

 

5.      Que no minimitzem les diferències polítiques que tenim amb la secretaria. L’oportunitat o no de presentar-nos a les eleccions europees o la continuïtat o no del treball en el si d’EUPV i IU són en efecte diferències importants. Però no considerem que siguen de principi i per tant s’ha de poder conviure dins de la mateixa organització amb elles;

Provinientes de diferents tradicions i de llargs camins hem estat moltes vegades en majoria i minoria i hem comprovat que la temptació de resoldre diferències polítiques amb mesures organitzatives ha de ser desterrada de la pràctica de l’esquerra alternativa. Les seves  suposades avantatges a curt termini són un obstacle insalvable per al manteniment d’organitzacions d’esquerra alternativa.

Tampoc considerem que la coordinadora, i menys encara la secretària, es troben capacitades per a trencar la vinculació d’un dels col·lectius confederats, és una actuació burocràtica, autoritària i autodestructiva en el fons.

6.      Que contra allò que s’ha afirmat hem respectat la decisió de la coordinadora de no presentar-nos en llistes estatals a la direcció de Izquierda Unida.

7.      Que no renunciem a establir relacions polítiques directes amb totes aquelles gents que continuen creient que dins de IU és possible treballar per l’enfortiment de l’esquerra alternativa, és aquest un dret del nostre col·lectiu que no deleguem de forma irrevocable a cap instància estatal. Igualment i per les mateixes raons, continuem creient i treballant per a enfortir  aquells sectors de l’esquerra alternativa que fóra de IU sens dubte existeixen, i mantenint amb ells les relacions que considerem oportunes.

8.      Que en el marc de la nostra sobirania decidirem el nostre grau d’implicació, o l’absència d’ell, en Esquerra Unida del País Valencià.

9.      Que el més important del nostre treball, estarà dedicat, com ha vingut sent, a la potenciació dels moviments socials, al seu impuls, a la seua coordinació, a dotar-los d’una orientació socialista, recolzant-nos en els seus sectors més avançats.

10.  Que per tot això no acatem la decisió d’expulsar de la nostra organització a cap dels seus membres, no reconeixem la competència política, ni estatutària, ni moral de la coordinadora per a adoptar la dita decisió. Reafirmem la nostra convicció que qualsevol projecte de recomposició de l’esquerra en el País Valencià  i en l’estat espanyol ha d’incorporar en els seus senyes d’identitat i sobretot practicar diàriament el respecte a les organitzacions nacionals, l’assumpció d’un vertader pluralisme on siga possible la convivència de distintes tàctiques polítiques i organitzatives, i on es genere un clima  de respecte, confiança  i calidesa militant. Citem a la coordinadora estatal a buscar un marc de relacions satisfactòries.

 

Amb esta expulsió Espacio Alternativo-Izquierda Anticapitalista ha donat un pas arrere respecte al que diu voler ser i representar, un projecte radicalment democràtic i confederal, compromès amb altres formes de fer política, al servei de la reconstrucció d’una esquerra revolucionària i plural.

La democràcia i el pluralisme no són avui més forts en IA.

 

 

                              País Valencià, febrer del  2009