Archivos de la categoría GENERAL

Declaració de l’Associació Socialismo XXI: DAVANT UNA EVENTUAL SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA EL “ESTATUT D’ AUTONOMIA DE CATALUNYA”

La resolució mes probable amb l’actual correlació de posicions interna del Tribunal Constitucional –institució de dubtosa independència amb el seu actual format i composició- sobre el recurs interposat pel PP contra l’Estatut d’Autonomia, amenaça amb importants conseqüències polítiques a Catalunya, i la seva ona expansiva afectarà els fonaments de l’actual model d’estat. En qualsevol cas, el desenllaç d’aquest assumpte no pot amagar el fet que tant el procés d’elaboració, com la posterior aprovació de l’Estatut, van deixar molt clares les fronteres que marca l’arquitectura “constitucional” espanyola, és a dir, els limitis fins als quals pot arribar el debat sobre el model territorial de l’Estat.
Una vegada que el projecte de nou Estatut -filtrat per inútils autocensuras- va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, va passar a la següent etapa del seu particular calvari en les Corts Generals on, després de sofrir una poda sense contemplacions, es va aprovar un text desfigurat, amb límits i manques completament inacceptables des d’una posició democràtica i d’esquerres. El dret democràtic a l’autodeterminació va quedar reduït a una formulació buida que no reconeix al poble català decidir lliurement el seu futur. D’igual forma l’esperit de l’articulat quant als drets socials consagra un model econòmic neo-liberal que fa concessions a l’educació privada-concertada, així com a la gestió privada d’altres serveis socials, o contempla competències autonòmiques per a l’establiment d’un sistema de contingent per als immigrants. D’igual forma, es consagra la vinculació de Catalunya a estructures supranacionals que, com la UE, abanderen el procés dirigit a la privatització dels serveis socials i la degradació dels drets laborals dels treballadors. Fins i tot pel que fa a la principal reivindicació de l’autogovern, això és, el model de finançament, no es fa esment alguna a les polítiques fiscals que han de regir l’acció de la hisenda autonòmica, en la línia de gravar a les rendes més altes per a garantir que Catalunya pugui recaptar els recursos necessaris per al finançament dels serveis socials.

Després del seu pas pel parlament espanyol, el nou Estatut ja “arreglat” i retallat es va proposar a referèndum, sent aprovat per una majoria de la ciutadania de Catalunya.

Però a pesar de totes aquestes limitacions, des del primer moment, l’Estatut ha contat amb l’oposició frontal de les principals forces polítiques espanyoles, especialment del PP, però també d’un important sector del PSOE hostil a qualsevol avanç que, encara que tímidament, pugui establir una perspectiva federal. Aquesta campanya s’ha encobert amb tot tipus de proclames en defensa de la “solidaritat interterritorial” i en favor de la “unitat de mercat”. Però en el fons, el cavall de batalla de la dreta espanyolista i els seus “acólitos”, allò que realment els preocupa pel possible precedent que pogués establir, és la preservació de l’article 2º de la Carta Magna que sentencia la “… indissoluble unitat de la nació espanyola..”, enfront de la simbòlica definició establerta en el Preàmbul de l’ Estatut que reconeix a Catalunya com nació.

La histèrica campanya deslligada contra la reforma estatutària posa de manifest novament la psicologia de la classe dominant espanyola, incapaç de concebre si vulgui la possibilitat que es qüestioni el seu control sobre alguns dels territoris de la península.

L’eventual sentència negativa del Tribunal Constitucional (TC) va a produir-se en un context de greu crisi econòmica i social que copeja especialment les condicions de vida de la classe treballadora. En Catalunya, la Conselleria de Treball reconeix que l’atur supera la xifra de 600.000, de les quals 260.000 van perdre la seva ocupació en els últims dotze mesos. I aquesta tònica, lluny de corregir-se, amenaça amb aprofundir-se en el pròxim període. Per a adonar-se d’això no hi ha més que fixar-se en la successió de ERO’s que afecten als cinturons industrials de les capitals catalanes, incidint en empreses significatives per la seva concentració de plantilles (Lear, Nissan, Roca,…) i la xifra de les quals triplica els presentats en la Comunitat de Madrid. De fet les pròpies estimacions governamentals apunten que la destrucció d’ocupació s’agreujarà en els mesos que queden fins al final de 2009, i es perllongarà almenys durant 2010.

Però els efectes d’aquesta crisi incideixen també sobre altres sectors populars, incloent capes mitges que s’estan veient afectades per la consegüent contracció del consum. I les perspectives per als pròxims anys disten molt del menor optimisme: el propi FMI ajorna l’inici de recuperació de l’economia en l’Estat espanyol i també de Catalunya fins al 2015. La ràpida deterioració de les condicions de vida i treball genera un malestar social creixent que no troba, de moment, oportunitat d’expressar-se amb caràcter massiu i general a causa de la passivitat de les adreces dels sindicats majoritaris que busquen evitar costi el que costi la confrontació amb el Govern Tripartitt a Catalunya i de Sabater a Madrid. No obstant això en un context d’aguda crisi econòmica i social, una sentència del Tribunal Constitucional que mutili o desnaturalitzi encara més el nou Estatut d’Autonomia seria sentit com una agressió per àmplies capes de la ciutadania a Catalunya, també per sectors de la classe treballadora, i podria provocar un punt d’inflexió en la masivitat i radicalitat de la resposta social i política.

A pesar de les cridades a la calma del PSC i de part dels seus socis de govern, resulta evident que la continuïtat del “Govern Tripartit” depén de la decisió del TC. Una sentència negativa provocaria tendències centrífugues entre els socis de govern, especialment per part d’ERC, que tractarà de salvar-se de la crema que li auguren els últims sondejos de projecció de vot. D’altra banda, el govern de la Generalitat tampoc ha fet mèrits per a conservar el suport dels amplis sectors de la classe treballadora i populars que en el seu moment li van votar. Les polítiques de privatització dels serveis socials, especialment a través de la Llei d’Educació, l’autorització sistemàtica pel Departament de Treball d’ERO’s, molts d’ells fraudulents, que han enviat a l’atur a desenes de milers de treballadors catalans, les actuacions repressives liderades per la Conselleria d’Interior, encapçalada per la suposada esquerra del Tripartit,…, al costat del recent escàndol de corrupció en Santa Coloma de Gramanet que afecta a importants càrrecs institucionals del PSC, acreixen la desafecció ciutadana cap a la classe política i afebleixen la influència del govern tripartit sobre la seva base social i electoral tradicional.

La gestió del “Tripartit” al llarg dels dos mandats, i especialment en el període de la crisi econòmica, ha preparat el terreny perquè la dreta nacionalista recuperi el govern de Catalunya. Una dreta el paper de la qual en la història recent ha consistit en mercadear amb els legítims sentiments nacionals d’àmplies capes de la població, per a defensar les prebendes de la seva pròpia burgesia, estendre la corrupció durant la seva anterior gestió de govern, sostenint un model social completament contrari a les aspiracions de la classe treballadora i els sectors oprimits de la societat. D’igual forma, és més que probable que irrompin en l’escena determinades opcions polítiques que, com l’encapçalada pel Sr. Carretero (amb permís de Joan Laporta), defensen un programa bàsicament identitari que en el social tot just es distingeix del programa neoliberal que sosté la dreta catalana tradicional.
És tasca de l’esquerra anticapitalista denunciar la impossibilitat d’aconseguir un reconeixement del “dret del poble català a decidir” dintre de l’actual marc constitucional. La conquesta del dret a l’autodeterminació i, en concret, la creació d’un escenari on l’exercici d’aquest dret es vegi lliure de tota coacció i violència, solament serà possible sobre la base de la mobilització social que subvierta les regles de l’actual joc institucional. Però en aquesta tasca considerem imprescindible atreure el suport d’amplis sectors de la classe treballadora, per a això és imprescindible conjuminar la lluita per reivindicacions democràtiques amb el combat per un avanç real en matèria de drets socials, laborals i, en últim terme, per la transformació de l’actual sistema econòmic. Aquest aspecte resulta imprescindible per a vèncer la propaganda del sistema dirigida a dividir artificialment als treballadors en línies nacionals, i demostrar que les legítimes aspiracions del poble català no suposen amenaça alguna contra els treballadors de la resta de l’Estat.

L’Associació Socialisme XXI davant una eventual sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia crida a la ciutadania i a la classe treballadora de Catalunya a aixecar acta sobre la naturalesa de presó de pobles que representa l’actual Constitució i del fracàs definitiu de la via reformista (per a reformar la Constitució cal obtenir el vot favorable de dos terços del Parlament, cosa impossible amb la seva actual composició i una llei electoral que preval el bipartidisme i no garanteix la proporcionalitat i igualtat de tots els vots).
En conseqüència, proposa tota la ciutadania democràtica de Catalunya i del conjunt de l’estat espanyol mobilitzar-se per una Assemblea constituent que elabori una nova Constitució radicalment democràtica que proclami la República, estableixi un model federal de lliure associació dels pobles que garanteixi el ple exercici del dret d’autodeterminació, i que estableixi el predomini del sector públic de l’economia mitjançant la nacionalització de la banca i dels sectors estratègics, la preeminència del pla sobre la lògica del mercat, el reforçament dels serveis públics i la seva extensió a altres nous, la plena garantia de tots els drets socials, la plena ocupació i l’abolició de la precarietat .

Així mateix, entenem que la consecució d’aquest objectiu sol serà possible removent els interessos econòmics, en contra de les estructures del propi sistema capitalista que impedeixen als pobles decidir lliurement sobre el seu futur.

Catalunya, 20 novembre 2009

Ha mort Domingo Ortolà Pla, “Mingo”

mingo1mEra una persona compromesa políticament i sindical des de la seua joventut .

El dissabte 18 de juliol va morir en un accident de cotxe Domingo Ortolà Pla (Mingo), membre del Secretariat Nacional de STEPV – Intersindical Valenciana i responsable de l’Àrea de Salut Laboral del Sindicat. L’accident va tindre lloc a la província d’Àvila, on passava uns dies de vacances juntament amb la seua família a Hoyos del Espino, localitat natal de la seua companya.

Mingo Ortolà, natural de Dénia, nascut en 1960, havia desenvolupat una extensa tasca sindical en STEPV i ara era el responsable de l’Àrea de Salut Laboral, on estava desenvolupant una important tasca per la millora de la prevenció i protecció de la salut laboral del professorat. A més, era delegat, des de fa molts anys, de la Junta de Personal Docent de València en representació del seu sindicat. Mingo va ser una persona compromesa també políticament i social. Des de molt jove havia militat en diverses organitzacions d’esquerres com la LCR, Revolta i, més tard, en l’Espai Alternatiu, corrent integrant d’Esquerra Unida del País Valencià. Era una persona molt implicada en la defensa de les treballadores i treballadors, en la lluita per la transformació social i en contra de les desigualtats social, en la recuperació dels drets nacionals del País Valencià i en nombroses lluites i moviments socials.

El caos presupuestario Pedro Montes

La confusión que existe sobre la situación presupuestaria y la orientación de la política fiscal no desmerece, forma parte y completa el gran desbarajuste que existe sobre la  crisis y la política económica del Gobierno. Pocas veces la desinformación y el desconcierto han conformado un magma tan indescifrable. A estas alturas, se pronostica que el déficit público en 2009 registrará un aumento enorme y alcanzará un nivel inédito, que se  evalúa en el 10% del PIB, frente al 3,8% del año pasado. De no corregirse, se está cebando una bomba de relojería en el marco de una crisis internacional que ha acrecentado las dificultades de financiación, aunque fuera de esto poco más se sabe. Las grandes partidas de los ingresos, IVA, IRPF e impuesto de sociedades están cayendo intensamente como consecuencia del hundimiento de la actividad y el consumo.

 

Por otro lado, los gastos públicos están aumentando de manera importante, entre otras razones por cierta política fiscal expansiva, pero no es posible evaluar el monto de los gastos comprometidos, ni el grado de ejecución de dichos compromisos, ni el alcance de su impacto en la economía. A ello cabe añadir el embrollo de las medidas para hacer frente a la crisis financiera, algunas  de las cuales no implican gastos por el momento, como los avales, y otras los generan, como las ayudas a la Banca y Cajas y el salvamento de CCM, o el nuevo Fondo de rescate, pero sin estar claro a cargo de quien corren, quien los recibe y en concepto de qué.  Domina una opacidad densa, en parte propiciada por el Gobierno, cuya política para afrontar la crisis no es tal, sino una cadena de ocurrencias inconexas, improvisadas y contradictorias, que lo mismo se dirigen a subvencionar la venta de automóviles que a reducir el consumo elevando los impuestos del tabaco y la gasolina. Así es imposible evaluar la situación  y entender lo que por parte del gobierno se pretende conseguir,  lo cual, como es evidente, no es inocuo para la propia crisis.

 

En resumen, creo que actualmente nadie está en condiciones de interpretar en qué consiste la política fiscal del Gobierno. Es incuestionable que el sector público está desempeñando un papel expansivo  por la magnitud del déficit, pero no se sabe en qué medida se debe al impacto de la crisis en los ingresos y gastos públicos, lo que se suelen llamar los elementos anticíclicos automáticos del presupuesto, y en qué medida es reflejo de decisiones políticas dirigidas a combatir la crisis. Mas aún: es difícil interpretar el sentido del combate, si toca avanzar o retroceder, pues, por ejemplo, del mensaje evangélico de “id y consumir” se ha pasado sin solución de continuidad a postular la austeridad.

 

Si nos adentramos en los años siguientes, la confusión se transforma en una caja negra que no emite señal alguna sobre lo que ocurrirá y lo que pretende hacer el Gobierno. Ya veremos en otoño si con motivo del nuevo presupuesto se hace la luz. En descarga de aquél, una vez puesta de manifiesto su mayúscula incompetencia hace apenas un año a la desaceleración era exagerado llamarla crisis y la nueva ocurrencia de la designación, no para dirigir sino para ser dirigida, de la señora Salgado como ministra de Economía y Hacienda, se puede afirmar que la situación es tan compleja, si se quiere tan inmanejable, que el Gobierno sólo está en condiciones de tomar desesperadas y espasmódicas medidas, como haría alguien que no sabe nadar chapoteando en un mar agitado. Después de todo, se trata nada menos que de lograr la cuadratura del círculo: corregir el déficit público en medio de una profunda crisis.    

 

Así, parece que debe impedirse por todos los medios que el déficit siga creciendo y esto requiere aumentar los impuestos -no entramos a considerar cuáles-, pero la elevación de los impuestos es una medida que puede dañar la recuperación de la economía, lo cual tendría efectos sobre los propios ingresos públicos. También sería aconsejable estimular la demanda para impulsar la actividad, pero ¿cómo hacerlo desde el sector público sin agravar la situación de un déficit ya insostenible?  Dicho esto, la política defendida por el PP, su panacea,  de reducir los impuestos tiene el grave inconveniente de incrementar el déficit público (a menos que vaya acompañada recortes que este partido no aclara) y es ilusorio pensar que contribuya a paliar la crisis, pues ésta nada tiene que ver con una crisis de oferta o de rentabilidad sino con una crisis financiera que ha desarbolado y está destruyendo el tejido productivo.

 

Las cuestas del sector público

 

El lío es gordo, muy gordo, al punto que cuando se recuerda al presidente Zapatero alardear de la saneada situación del sector público por el buen hacer del  gobierno al manejar las recursos públicos y las ventajas comparativas que teníamos para afrontar la crisis, u otros desvaríos de parecido carácter,  es normal que todas sus declaraciones carezcan de credibilidad y el desconcierto se adueñe de los ámbitos económicos. Parece evidente que como mejor está Zapatero es callado.

 

Todo son incógnitas sobre lo que sucederá a las cuentas del sector público en el próximo futuro.  El Presidente ha declarado que su política estará dirigida a conseguir en el año 2012 el equilibrio presupuestario –¿o se trata  de la estabilidad presupuestaria con el margen del 3% de déficit?-, pero esto no pasa de ser otra ocurrencia. Primero,  porque para conseguirlo, este objetivo debiera estar encuadrado en un proyecto de actuación más general del Gobierno para lograr una determinada evolución de la economía, que no existe. Y segundo,  porque se  trata de un objetivo inalcanzable bajo cualquier supuesto razonable de política fiscal. No existe posibilidad alguna de que se produzca una recuperación de los ingresos públicos, con o sin reformas fiscales, para  anular un déficit de la magnitud del que se alcanzará este año y el siguiente.

 

Las cifras se pelean entre sí sin pudor alguno, en la vorágine de declaraciones y pronósticos que se llevan a cabo sin base alguna. Frente al objetivo de Zapatero de equilibrio presupuestario, en el cuadro macroeconómico recién elaborado por el Gobierno se recoge que el déficit público será en 2012 del 3% del PIB. Frente a la caída que recoge ese cuadro del déficit en el año 2010, del 7,9% del PIB, la OCDE lo eleva y lo sitúa en el 9.6%. El acuerdo mayoritario del Congreso, pendiente de ratificación tras el rechazo del Senado, limitando el crecimiento de los  gastos no financieros en 2010 no tiene categoría de noticia: a estas alturas, sin saber que ocurrirá a lo largo de lo que queda de este año y el próximo, algo así no pasa de ser una mera anécdota.

 

Y hasta ahora hemos hablado de cuestiones económicas, pero si introducimos también las condiciones políticas el resultado es un cambalache que no tiene interpretación alguna, en el sentido comentado de no saberse en que consiste la política fiscal del gobierno. Estando en minoría parlamentaria, necesitado desesperadamente de apoyos, sufriendo  presiones y demandas de gasto de todo tipo, actúa haciendo cabriolas y firmando acuerdos evanescentes, que añaden confusión, desconfianza e incertidumbre, reforzándose la opinión de que el país anda sin dirección política en medio de una crisis económica devastadora.

 

El lector preguntará entonces qué es lo que debería hacerse. No hay solución fácil a este embrollo, pero si hubiera que aconsejar a un gobierno del PSOE o del PP, que a los efectos de estos asuntos económicos es prácticamente lo mismo, y conociendo los intereses supremos que deben garantizarse, los emplazaría a lo siguiente: hay que procurar  que las secuelas de la crisis no generen  un grado tan agudo de desesperación  que haga prender las llamas del conflicto social y político. Para ello es necesario incrementar los gastos sociales de protección y redistribución e impulsar reformas progresivas de los impuestos. Los sacrificios exigidos a los poderosos y acomodados son pequeña cosa,  por molesta que sea,  comparada con los riesgos de que todo se vaya al traste. Hay mucho camino por recorrer, pues los  gastos sociales en relación con el PIB están siete puntos por debajo de la media de la UE, y muchas situaciones dramáticas que aliviar, pues más de cuatro millones de parados sin esperanza son muchos parados.

 

*Pedro Montes es economista

El suicidio político del gobierno Tripartito de Catalunya.

La aprobación de la LEC y rechazo de la ILP sobre transgenicos: crónica del suicidio político del gobierno Tripartito de Catalunya per Jaume Botey, Miguel Candel, Rosa Cañadell, Ramón Franquesa, Eduardo Luque, Miquel Riera y Diosdado Toledano, miembros de FARGA (Forum anticapitalista de reflexió y generació d’alternatives)

 

 

 

 

 

 

 

  Los mismos representantes políticos que en las sucesivas citas electorales desde 2006 en Catalunya (1) se lamentan sobre la desafección ciudadana ante las urnas y llaman a reflexionar sobre sus causas y a poner solución.., nos dieron la semana pasada dos actuaciones sumamente esclarecedoras de por donde marchan sus remedios y nos ofrecen pistas elocuentes sobre las causas del absentismo electoral, la desmovilización social, la desconfianza generalizada hacia los políticos, y sobre el malestar creciente que se acumula y extiende por todas partes aunque no encuentre todavía un referente político, social y ético que lo exprese, organice y movilice.

 

En medio del derrumbe de los mitos del libre mercado, en plena crisis económica del sistema capitalista internacional, cuando la “mano invisible” nos muestra su capacidad destructora, los gobernantes del PSC aplicando disciplinadamente la llamada “agenda o estrategia de Lisboa” (2), impulsaron el proyecto de nueva “llei d’Educació” (3), Llei que ha sido aprobada el pasado 1 de Julio en el Parlament de Catalunya con los votos favorables de PSC, ERC, CIU a su totalidad y el voto parcial de la Coalición ICV-EUiA (4).

 

El conseller del PSC Ernest Maragall ha construido con la LEC la autopista para la ofensiva de las políticas de derecha que se anuncian como salida a la crisis económica: “contrarreforma laboral”, “contrarreforma de las pensiones para 2010/2011”, recorte de salarios, recorte de gastos sociales, extensión de los procesos de privatización a otros servicios públicos, por consiguiente pérdida de derechos sociales, creciente amenaza sobre los derechos políticos y las libertades…

 

No es casualidad que en poco tiempo se haya producido tal condensación de hechos políticos: rebaja de impuestos a los ricos de Catalunya (a pesar de los problemas de financiación del presupuesto..), aplicación del plan Bolonia a espaldas del movimiento real de estudiantes y enseñantes, utilización de la “pedagogía” de las porras contra los disidentes, discurso del President Montilla ante los círculos de la patronal glosando las ventajas de la “contrarreforma laboral”, autorización de ERES y regalos sistemáticos a la Banca y grandes empresas multinacionales, aprobación de la LEC para gozo y disfrute del lobby de la enseñanza privada-nacional-religiosa en Catalunya, y para redondear y que nadie piense que se dejan cosas al azar se enmienda en el Parlamente la totalidad de la ILP sobre transgénicos que contaba con 105.000 firmas de apoyo el pasado 2 de julio….

 

Así pues cabe interrogarse sobre qué tripartito nos gobierna en la práctica. ¿El del PSC+ERC+Coalición ICV-EUiA cuando se golpea a los estudiantes que se movilizan contra el Plan Bolonia?, ¿el del PSC+ERC+CIU que aprueba la totalidad de artículos de la reaccionaria LEC?, ¿el de PSC+CIU+PP que rechaza la ILP contra los transgénicos…?. Una observación  surge inquietante, el PSC aparece como “pal de paller” en todas las combinaciones tripartitas…

 

Insensibles ante las aspiraciones y necesidades de la mayoría ciudadana trabajadora, emigrante, femenina, ecologista, joven y pobre.  Con actitud prepotente ante las sucesivas huelgas y manifestaciones de enseñantes y estudiantes contra la LEC. De espaldas a las demandas de todos los sindicatos, incluso de los que han dado pruebas de tanta moderación pactista y servidumbre, el gobierno tripartito bajo el férreo control del partido mayoritario PSC y de su Presidente Sr. Montilla prosigue firme  y resuelto su andadura hacia el precipicio social, político y electoral.

 

Podemos tener dudas sobre cuales serán los efectos de ese desastre sobre el futuro del PSC dada su “flexibilidad” programática y de alianzas… Pero no hay que ser visionario para anticipar el descalabro que se cierne sobre los socios minoritarios del gobierno tripartito…

 

En efecto, ERC y la Coalición ICV-EUiA han ejecutado directamente   o han sido cómplices de las políticas socialliberales aplicadas por el gobierno tripartito. Cuando por la presión de la calle y de sus bases más críticas tienen que modular su discurso, desmarcarse con la “boca pequeña”, o como en el caso reciente de la LEC la Coalición ICV-EUiA escenifica un gesto de oposición parcial en la votación de dicha de Llei en el Parlament, ya no consiguen convencer porque han perdido la credibilidad.

 

Cuando ERC y la Coalición ICV-EUiA juegan a una “oposición de salón”, su eficacia es nula y solo producen un efecto de estupor e incredulidad entre la ciudadanía que se pregunta: ¿Porque continuáis en un gobierno donde el socio mayoritario os impone políticas con las que estáis en desacuerdo, al punto que votáis públicamente en contra? ¿Acaso permanecéis en él porque defendéis intereses inconfesables aunque sobradamente conocidos?

 

En tales condiciones, seguir formando parte de ese gobierno solo estimula la desafección ciudadana, desmoraliza la base social de izquierda, dificulta la organización de la movilización social contra las consecuencias de la crisis y las políticas antisociales, y retrasa la recomposición o refundación de la izquierda transformadora, sobre nuevas bases programáticas y formas organizativas y de funcionamiento que necesita la clase trabajadora y la ciudadanía de Catalunya

 

La clase trabajadora de Catalunya, los ciudadanos/as necesitan otro gobierno muy diferente del “tripartito”: un gobierno verdaderamente de izquierdas, que impulse un programa de acción  que vaya a la raíz de las causas de la crisis, que adopte medidas urgentes para poner la economía, recursos, medios y riquezas al servicio de las necesidades de la gran mayoría social ciudadana, trabajadora y pobre, que distribuya la riqueza y el trabajo de manera equitativa entre todos, que defienda y amplíe los derechos sociales y políticos y por tanto que recupere, desarrolle y refuerce los servicios públicos en salud, educación (y por tanto decrete la anulación de la LEC), vivienda, transporte, que adopte medidas enérgicas para restablecer el equilibrio ecológico y prohíba los transgénicos, desmantele la industria nuclear, etc. Un gobierno que emprenda con valentía y el apoyo popular la vía de la ruptura con el capitalismo y la construcción de una sociedad socialista, libre, solidaria y autogestionaria.

 

El gobierno “Tripartito” ha muerto, es la hora de la lucha, la movilización, del debate y la construcción de nuevas alternativas de liberación.

 

5 de julio  2009

 

 

Notas:

 

(1)  En las recientes elecciones europeas se ha incrementado notablemente la “desafección” de la ciudadanía en Catalunya, la suma de abstención, voto blanco y nulo son 5,5 puntos más que la media en el resto del estado. También son más de 5 puntos respecto de las elecciones europeas del2004.

 

(2)    La “Estrategia de Lisboa” es la denominación del conjunto de acuerdos de orientación neoliberal alcanzados en marzo de 2000 en la cumbre del Consejo Europeo de la UE en la ciudad  de Lisboa.

 

(3)  Ver descripción y valoración efectuada por la USTEC de dicha Ley en su web: http://www.sindicat.net/vaga/1j/comu0107.php

 

(4)  La Coalición ICV-EUiA votó en contra de 2 títulos especialmente inaceptables de la LEC (una veintena de artículos de un total de 204 que componen dicha Ley). PP y Ciutadans votaron contra el conjunto de la LEC….

La alargada sombra del Mossad. Vivir arrodillados: el Parlamento español al servicio de los grandes poderes. Salvador López Arnal.

En total, 329 a favor de la contrarreforma, a favor de combatir la justicia universal, a favor de la impunidad y la ignominia; 9 votos a favor, y 6 abstenciones, 5 del PNV y una del PSOE ausentes.

 

El Congreso de diputados del Reino de España, esa Monarquía falsaria de Borbones y opusdeístas que envía al futuro Rey español a conversar con el presidente Uribe, uno de los responsables políticos que con más méritos figura en la historia universal de la infamia, mientras los hooligans empresariales españoles lanzan proclamas satisfechas para su reelección indefinida, ese congreso decía, esa instancia supuestamente democrática y representativa de la voluntad general de la ciudadanía española, firmó ayer, 25 de junio de 2009, como ha señalado Luis Calvo en Público, “el certificado de muerte de la justicia universal para los tribunales españoles”. A partir de ahora, los jueves españoles sólo podrán abrir una causa penal cuando los responsables de la causa se hallen en territorio español, se demuestre una conexión relevante con España o existan víctimas españolas, con el añadido que si en otro “país competente” o bien “en el seno de la tribunal internacional” existe un proceso abierto, e proceso español quedará sobreseído provisionalmente. Gaspar Llamazares, esta vez sí, lo expresó con claridad y distinción: “Hoy [ayer, también hoy] es un día triste para la justicia universal y los derechos humanos. Hoy es un día triste para todas las víctimas, para las palomas. Hoy solo brindarán con champán los halcones de Guantánamo o Gaza”. Joan Herrera, de ICV, esta vez también, le aplaudió. Casi en solitario.

 

Como la infamia es aléfica, inconmensurable, vale la pena recordar el resultado de la votación parlamentaria. Votaron a favor de la limitación, votaron a favor de la (contra) reforma judicial: los diputados de esa moneda de dos caras llamada PPSOE; los de CiU, con un Duran i Lleida cada día más en la derecha-derecha emulando las andanzas de Andreotti y su democracia (anti)cristiana; UPN, tan rancia y antiespañola como siempre, y UPyD, ese partido de extrema derecha españolista, aupado y apoyado por conocidos intelectuales españoles que dicen ser de izquierdas e ilustrados. Votaron en contra: ERC, BNG, NaBai, IU e ICV (un diputado del PP, por error, votó también en contra).

 

En total, 329 a favor de la contrarreforma, a favor de combatir la justicia universal, a favor de la impunidad y la ignominia; 9 votos a favor, y 6 abstenciones, 5 del PNV y una del PSOE que constaban como ausentes. ¿Representa esta votación la voluntad de  ¿Representa esta votación la voluntad de la ciudadanía española? ¿Es posible creerlo? ¿Es siquiera pensable?.

 

Si alguien después de ello, si algún diputado, senador, cuadro, dirigente, militante o votante del PSOE, mal o bienintencionado nos dice o dice que su partido tiene algo que ver, por remoto y escuálido que ese algo pueda ser, con la izquierda, ríanse, ríanse, con todas sus fuerzas y con insoportable dolor en el esófago. ¿Alcaldesas tránsfugas que se incorporan a un gobierno porque representa muy bien su sensibilidad de izquierdas? Por favor…¡Qué risa, tía Felisa!

 

Si alguien, añado, les hablara alguna vez del republicanismo del primer ministro Zapatero y de su proyecto regenerador de la vida pública española, no se contengan, disparen contra el pianista todos los tomates que estén a su alcance. Todos, no dejen ni uno tirado en el suelo. No debería ser esa su ubicación.

 

Ni que decir tiene que la causa última de la reforma es la promesa del ministro de Exteriores español, el señor Moratinos, a la que fuera su homóloga de extrema derecha del gobierno racista de Israel. Ella misma lo anunció públicamente en un descuido (o en una demostración de poder, de voluntad de poder): inminencia de la reforma judicial española. ¿Investigar el ataque de su ejército en julio de 2002 a la población indefensa de Gaza? Pero, ¡qué se habrán creído! ¡Sabrán acaso con quien se juegan los cuartos, las armas y las exportaciones! Pinochet, Franco, Somoza, Sukarno, y sus afines ríen, escupen, bailan sudorosos y alegres en tus tumbas y palacios. Nadie les tose, nadie les toserá, nadie limitará en un ápice su despotismo. Mientras tanto…, ¡ay!, mientras tanto, /los negros que sacan las escupideras,/los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores,/las mujeres ahogadas en aceites minerales,/la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, /ha de gritar aunque la estrellen los sesos en el muro, / ha de gritar frente a las cúpulas/ ha de gritar loca de fuego/ ha de gritar loca de nieve,/ ha de gritar con la cabeza llena de excremento/ ha de gritar como todas las noches juntas.

 

Porque queremos, dijo el poeta, el pan nuestro de cada día, y flor de aliso y perenne ternura desgranada. Porque queremos, insistió, que se cumpla la justa voluntad de la Tierra que desea dar sus frutos para todos.

 

Salvador López Arnal en Kaos en la Red

HONDURAS AISLADO, LA RESISTENCIA INTERNA CRECE

Con la resolución aprobada hoy, 30 de junio, por aclamación en la Asamblea General de Naciones Unidas, de condenar el golpe de Estado en Honduras y exigir la inmediata e incondicional restauración del Gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya, se profundiza el aislamiento internacional del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que intenta imponer su control del país a la fuerza.

 

El proyecto de resolución fue presentado por 10 países latinoamericanos, a los que se sumaron luego Estados Unidos, Canadá y Colombia, luego de que se aceptara varias enmiendas, incluyendo una que expresa un “decidido respaldo” a los esfuerzos regionales de organismos como la OEA para resolver la crisis.

 

Esta resolución se suma a las del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que sella las fronteras con su vecino durante 48 horas, de la OEA, del ALBA, del Grupo de Río y de la Unión Europea, entre otros. Ningún gobierno extranjero ha reconocido el régimen de facto.

 

Al interior de Honduras, entre tanto, éste está lejos de haber asegurado el control. En las distintas zonas del país existe una situación de insurgencia que va en aumento, frente a la cual la respuesta ha sido un incremento de la represión. Las fuerzas militares desalojaron a la fuerza, en la tarde de ayer, a unos 50 mil protestantes que impedían, desde hace dos días, a las nuevas autoridades entrar al palacio de gobierno, dejando un saldo de decenas de heridos/as y unos 25 ordenes de captura.

 

En la tarde de hoy se han realizado grandes manifestaciones pacíficas en la capital y otras ciudades del país. La gente se está movilizando también del interior del país hacia la capital para reforzar las protestas, y ello a pesar del bloqueo informativo y de las carreteras.

 

Esta mañana, el frente en Defensa de la Democracia, afín a los grupos que lideran el golpe, convocó a un plantón en el Parque Nacional de la capital, para respaldar al gobierno de facto, donde participaron entre otros funcionarios públicos y trabajadores de varias empresas.

 

Entre tanto, la población del país enfrenta un bloqueo total de información. Desde las primeras horas del golpe, el día 28, se suspendió por varias horas el suministro eléctrico y servicio telefónico. Varios medios de comunicación independientes han sido intervenidos y sus equipos secuestrados. Se suspendieron las transmisiones de los canales 8 y 36 y de varias radios comunitarias. Algunos periodistas han sufrido atropellos y amenazas.

 

Mientras tanto, los medios afines al nuevo régimen han dejado al país totalmente desinformado. Unos pocos medios, sobre todo en provincias, comienzan a informar sobre lo que está sucediendo. Según un editorial del diario El Tiempo de Honduras: “nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca dictadura, y que ahora encierra a la sociedad hondureña en una auténtica burbuja, lo cual constituye un caso incuestionable del protagonismo del ‘latifundio mediático’, en su condición de actor consustancial del golpe de Estado”. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP- emitió ayer un comunicado denunciando las limitaciones a la labor de la prensa y pidiendo el “respeto irrestricto a la libertad de expresión”. Pero nada dice de la flagrante violación al derecho de la población hondureño de estar informada sobre lo que sucede en su país, ni de la confiscación de su derecho de ser consultada en una encuesta de opinión.

 

La resistencia interna se organiza

 

Wendy Cruz, de la Vía Campesina en Honduras, en respuesta a una entrevista realizada hoy por escrito por Igor Ojeda, del periódico brasileño Brasil de Fato, comenta que el golpe al Presidente Manuel Zelaya se debe, justamente, a que “decidió consultar al pueblo hondureño si deseábamos ser consultados para que el pueblo decidiera si se instalaba una Cuarta Urna en las próximas elecciones del mes de noviembre próximo…. por darle participación real al pueblo fue que le dieron golpe de Estado los grupos de poder de este país”. A continuación sus respuestas.

 

- ¿Quiénes son los protagonistas del golpe?

 

- Los grupos de poder económico del país. Este ha sido monopolizado por trece familias, como los Kafati, Ferrari, Facuse, Villedas, Larach, Rosental entre otros.. Este grupo de poder tiene secuestradas todas las instituciones del Estado e incluso tienen a su orden a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional de la República… Para que mires como proceden: hacia mediodía de este martes 30 de Junio, la Corte Suprema ha emitido 25 ordenes de captura y enjuiciamiento para los principales líderes populares, entre ellos Rafael Alegría, Carlos H. Reyes, Berta Oliva, Juan Barahona y Andrés Pavón.

 

Asimismo, denunciamos al Comisionado de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, que en vez de estar defendiendo al Golpista Roberto Michelleti Bain, debería estar defendiendo al pueblo hondureño que exige que no se viole nuestra democracia.

 

- La justicia hondureña ayudó a fomentar el golpe. ¿Por qué? ¿Quién la controla?

 

- Ellos trataron de parar la Encuesta con órdenes judiciales de la Corte Suprema de Justicia y Recursos de Amparo del Ministerio Público, pidiendo nulidad, órdenes que nuestro Presidente no tenía que acatar ya que la encuesta es legal en el marco de nuestra Ley de Participación Ciudadana.

 

- ¿Cómo se explica el hecho de que incluso miembros del partido del presidente hayan apoyado al golpe?

 

- Porque este partido, o sea el Liberal, está dividido en varios grupos, y los que se oponen son los grupos de los candidatos de los grupos de Poder, como Roberto Micheletti, Elvin Santos (actual candidato).

 

- La mayoría de las fuerzas sociales del país está con Zelaya. ¿Por qué?

 

- Todos los movimientos sociales estamos apoyando al Presidente Zelaya, no porque seamos de su partido, sino porque creemos que debemos derrotar ese modelo económico neoliberal que no permite a los pueblos la libertad de decidir sus propias políticas de desarrollo, y si no hacemos cambios sociales, imposible de lograrlo. Y nuestro Presidente ha querido abrir esta brecha para que los pueblos logremos nuestra emancipación.

 

- ¿Qué medidas vienen siendo tomadas por él?

 

- Las medidas que han sido tomadas son no seguir privatizando los recursos del Estado hondureño, por ejemplo, la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), la Portuaria, el sistema de salud entre otros.

 

- ¿Cómo está la situación en Honduras? ¿Hay represión?

 

- La situación es crítica. Estamos viviendo en una constante zozobra de represión, de toques de queda, el no permitir el libre tránsito a las personas que vienen del área rural, la libre expresión. Hoy la Corte Suprema de Justicia ha emitido 25 órdenes de captura y enjuiciamiento contra líderes populares. En la manifestación del día de ayer, de más de 50 mil personas, nos reprimieron para desalojarnos a la fuerza, tirándonos bombas lacrimógenas, hiriendo a más de 50 personas, algunos con armas de fuego.

 

- La convocatoria de una Asamblea Constituyente es una demanda histórica de los movimientos sociales ¿Por qué?

 

- Porque se ha mantenido sometido al país por 100 años en el bipartidismo y han manipulado la “democracia” a su favor, donde pareciera que fuera un traspaso de herencia ser diputados/as, ocupar cualquier cargo en el Estado hondureño. Convencidos/as que esta “democracia” es una falacia dirigida por los grupos de poder económico del país, los movimientos sociales exigimos que se haga una nueva Constitución de la República donde todos los sectores de la sociedad hondureña podamos estar representados en forma real.

 

- ¿Cuáles serían las bases de una nueva Constitución, y por qué los protagonistas del golpe la temerían?

 

- La base sería que sea elaborada desde los diferentes sectores de la sociedad hondureña, donde estuviera representada por campesinos/as, indígenas, negros, jóvenes, mujeres, sindicalistas, obreros, empresarios entre otros grupos. Le temen porque saben que el pueblo hondureño no está dispuesto a seguir bajo el yugo de la oligarquía hondureña… Habrían podido tenernos marginados por un tiempo, pero ahora exigimos que queremos ser consultados/as de todo lo trascendente que se dé en el país. Este grupo golpista ha venido durante muchos años a través del Congreso Nacional manteniendo su status quo y hoy lo miran en un eminente peligro.

 

- ¿Creen que hubo la participación de EEUU en el golpe?

 

- Realmente no sabemos con exactitud aun, si han estado empujando este fatal golpe a los hondureños/as.

 

Fuente:PortalAlba- Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe

EL PACTE DE CAJA MADRID, Josep Juárez

El dia 28 de desembre de 2007, el diari “El País” publicava una entrevista a María Jesús Paredes, amb motiu de la seva dimissió com a secretària general de la Federació de Banca i Estalvi (COMFIA) de CCOO. No tenia ni té tara, i es troba íntegra en la web del diari. Ja a la primera pregunta del periodista Iñigo de Barrón, l’entrevistada mostra les seves cartes:

 

Pregunta. En ocasions se li ha titllat de defensora de la banca. Com ho ha viscut des d’un sindicat d’esquerres com Comissions?

Resposta. Comissions no és un sindicat d’esquerres. És un sindicat a seques. Des de fa moltíssims anys. No se què és un sindicat de classe. Som un sindicat de caràcter general, però no de dretes ni d’esquerres…”

 

Pot ser que, donat el dia de la publicació, algú va poder pensar que es tractava d’una innocentada. Però els qui vam conèixer de prop al personatge i, sobretot, els qui hem estat testimonis de la deriva del seu sindicat (qui això escriu va estar afiliat a CCOO fins a l’any 1988) vam veure en les paraules de Paredes el millor resum de l’adulteració ideològica que ha acompanyat al trist recorregut de les grans institucions sindicals en aquest país, especialment dins el sector financer. En el cas de CCOO, passar de corretja de transmissió del PCE en la transició a col·laborador, en l’actualitat i des de fa temps, amb els interessos del sistema bancocràtic.

 

Per això no han de causar sorpresa pactes com l’assolit entre el PP (sector Esperanza Aguirre), COMFIA-CCOO, la UIIC (Unió Independent de Impositores i Consumidors) i, ull viu, Esquerra Unida. Aquest acord, de data 8 de juny (un dia després de les eleccions europees) té com principal objecte el posar a tir de pedra de l’ala més reaccionària del Partit Popular, que Aguirre representa, el control de la segona institució d’estalvi i la quarta entitat financera de l’estat espanyol. Buscant guanyar, d’aquesta manera, el pols que ve lliurant a l’altre sector del partit de dretes, aparentment més moderat, que lidera l’actual alcalde de Madrid.

 

El pacte, anomenat “Acuerdo por la Estabilidad y Desarrollo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid” (penjat en la pàgina web de COMFIA-CCOO) està adornat per tot un seguit d’apartats superflus i, com no, d’altres “tranquil·litzadors”, com la valoració favorable dels “acords assolits amb la representació dels treballadors durant el període 1996-2009” i la ratificació de “que els aspectes referits a les relacions laborals en l’Entitat han d’abordar-se en un marc de negociació i acord amb els Sindicats representatius…” (punt 9 de l’acord).

 

Però són en els punts finals, el 13 i el 14, on està el bessó de l’assumpte. Per a donar acomodament a tots els nous socis, d’altra banda s’eleva (punt 13), de dos a tres, el nombre de vice-presidents en el Consell d’Administració i s’incrementen, de nou a onze, els membres de la Comissió Executiva, a més del President, aplicant aquesta mateixa “garantia de pluralitat” a les comissions delegades del Consell d’Administració. I, per descomptat “es garantirà la presència en la Comissió Executiva de la representació majoritària dels treballadors en el Consell d’Administració”, fórmula per a perpetuar la situació de privilegi que ja dura més de tretze anys, de l’actual majoria sindical.

 

I en el punt final, el 14, la guinda: “Els signants d’aquest acord reconeixen al grup majoritari dintre del mateix, la seva exclusiva capacitat de proposta del candidat a President del Consell d’Administració, i una vegada valorada pel conjunt dels signants la seva idoneïtat i adequat perfil, es comprometen a donar suport conjuntament el seu nomenament en els Òrgans de Govern”. O el que és el mateix: el pastís està repartit. CCOO, amb aquest cop de timó, deixa penjat al seu fins a ara soci, l’actual president de l’entitat, Miguel Blesa.

 

En el context de la lluita pel poder en la Caixa madrilenya, encara per definir, aquest pacte “contra natura” llança mes ombres que llums sobre la situació i perspectives de les Caixes d’Estalvi, dins el context de la crisi. Caldrà estar vigilants sobre els plans de remodelació que es couen sobre el seu futur, l’impacte de tot això per a l’economia dels treballadors i de la ciutadania, i les conseqüències sobre l’ocupació en el sector.

 

Però, de moment, una de les incògnites que planteja aquest acord de Caixa Madrid és el grau de coherència i convicció amb la qual, tant CCOO com IU defensaran, a partir d’ara i davant els atacs de la dreta d’Aguirre, el caràcter públic de serveis essencials, com la sanitat i l’educació, almenys en la Comunitat de Madrid.

 

Pep Juárez,

Secretari d’Acció Sindical de la FESIBAC-CGT,

Juny de 2009 .

LA NECESARIA RESPUESTA A IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

El texto de esta declaración fue aprobado por la asamblea de Espai Alternatiu en febrero del 2009, tomamos la decisión de no editarlo ni repartirlo entonces con el objeto de no interferir en la suerte que Izq. Anticapitalista tuviera en campaña electoral de las europeas, a pesar de la insistencia de algunos amigos, excamaradas y gentes de los movimientos sociales en los que trabajamos, indignados por el trato que habíamos recibido o que sencillamente querían saber qué había pasado. Decidimos editarlo ahora, sin conocer el resultado electoral, por dos razones, en defensa de la verdad y el respeto a los derechos militantes y como contribución al debate sobre la necesaria e ineludible recomposición de la izquierda militante en el País Valencià y en el resto del estado.

 

El Espai Alternatiu del País Valencià ante los acuerdos tomados por la Coordinadora de Izquierda Anticapitalista manifiesta lo siguiente:

 

1.      Que la decisión unilateral por parte de la Coordinadora de enero de expulsar de la misma a miembros de nuestro colectivo supone una agresión intolerable a nuestra soberanía, contraria además al respeto plurinacional que ha promovido siempre EA. Hemos sido desde nuestra fundación hace más de diez años, una organización que ha tomado como marco referencial el País Valencià, unida confederalmente al Espacio Alternativo estatal. Hemos creído y defendido esta visión confederal en los movimientos y asociaciones en los que trabajamos, y muchas veces hemos tenido conflictos por ello. No esperábamos tenerlos en nuestra propia casa. No podemos dejar de preguntarnos ¿Si el conflicto hubiese aparecido en Catalunya o en Euskalherria se habría actuado igual?

 

2.      Que ni los considerandos ni el contenido de la resolución fueron conocidos por nosotros ni mucho menos pactados. Que conocimos que se iba a proponer nuestra expulsión 48 horas antes de la reunión de la coordinadora, y que es radicalmente falso que no quisiéramos tener reunión alguna con los representantes de la coordinadora, ni tiempo antes ni tampoco en esas 48 horas. Se ha tomado la decisión consciente de expulsar a la mayoría de una organización nacional con la información sesgada, y falsa.

 

3.      Que ello ha sido posible porque la secretaría confederal  ha conocido, alentado y participado de actitudes sectarias y antidemocráticas con una parte de minoritaria de nuestra organización. Que los diversos intentos de mediación y de búsqueda de soluciones constructivas de convivencia han chocado con la cerrazón y la intransigencia de los representantes de la secretaría en el País Valencià con el beneplácito de la secretaría estatal.

 

4.      Que comportamientos como la censura en la web, la ocultación de convocatorias de reunión, la convocatoria unilateral de actos, la exigencia del derecho al voto de nuevos militantes contraviniendo las normas de convocatoria de la asamblea estatal, o la pura y simple difamación son comportamientos contrarios a la ética, y por consiguiente a la política revolucionarias que se han practicado contra nosotras y nosotros.

 

5.      Que no minimizamos las diferencias políticas que tenemos con la secretaría. La oportunidad o no de presentarnos a las elecciones europeas o la continuidad o no del trabajo en el seno de EUPV y IU son en efecto diferencias importantes. Pero no consideramos que sean de principio y por tanto se debe poder convivir dentro de la misma organización con ellas;

Provenientes de diferentes tradiciones y de largos caminos hemos estado muchas veces en mayoría y minoría y hemos comprobado que la tentación de resolver diferencias políticas con medidas organizativas ha de ser desterrada de la práctica de la izquierda alternativa. Sus pretendidas ventajas a corto plazo son un obstáculo insalvable para el mantenimiento de organizaciones de izquierda alternativa.

Tampoco consideramos que la coordinadora, y menos aún la secretaria, se encuentren capacitadas para romper la vinculación de uno de los colectivos confederados, es una actuación burocrática, autoritaria y autodestructiva en el fondo.

6.      Que contra lo afirmado hemos respetado la decisión de la coordinadora de no presentarnos en listas estatales a la dirección de Izquierda Unida.

7.      Que no renunciamos a establecer relaciones políticas directas con todas aquellas gentes que siguen creyendo que dentro de IU es posible trabajar por el fortalecimiento de la izquierda alternativa, es este un derecho de nuestro colectivo que no delegamos de forma irrevocable a instancia estatal alguna. Igualmente y por las mismas razones, continuamos creyendo y trabajando para fortalecer  aquellos sectores de la izquierda alternativa que fuera de IU sin duda existen, y manteniendo con ellos las relaciones que consideremos oportunas.

8.      Que en el marco de nuestra soberanía decidiremos nuestro grado de implicación, o la ausencia de él, en Esquerra Unida del País Valencià.

9.      Que lo fundamental de nuestro trabajo, estará dedicado, como ha venido siendo, a la potenciación de los movimientos sociales, a su impulso, a su coordinación, a dotarles de una orientación socialista, apoyándonos en sus sectores más avanzados.

10.  Que por todo ello no acatamos la decisión de expulsar de nuestra organización a ninguno de sus miembros, no reconocemos la competencia política, ni estatutaria, ni moral de la coordinadora para adoptar dicha decisión. Reafirmamos nuestra convicción de que cualquier proyecto de recomposición de la izquierda en el País Valencià  y en el estado español ha de incorporar en sus señas de identidad y sobre todo practicar a diario el respeto a las organizaciones nacionales, la asunción de un verdadero pluralismo donde sea posible la convivencia de distintas tácticas políticas y organizativas, y donde se genere un clima  de respeto, confianza  y calidez militante. Emplazamos a la coordinadora estatal a buscar un marco de relaciones satisfactorias.

 

Con esta expulsión Espacio Alternativo-Izquierda Anticapitalista ha dado un paso atrás respecto a lo que dice querer ser y representar, un proyecto radicalmente democrático y confederal, comprometido con otras formas de hacer política, al servicio de la reconstrucción de una izquierda revolucionaria y plural.

La democracia y el pluralismo no hoy son más fuertes en IA.

 

 

                                    País Valencià, febrero de  2009

LA NECESSÀRIA RESPOSTA A IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

El text d’aquesta declaració va ser aprovat per l’assemblea d’Espai Alternatiu al febrer del 2009, vam prendre la decisió de no editar-ho ni repartir-ho llavors amb l’objecte de no interferir en la sort que Izquierda Anticapitalista tinguera en campanya electoral de les europees, a pesar de la insistència d’alguns amics, excamarades i gents dels moviments socials en què treballem, indignats pel tracte que havíem rebut o que senzillament volien saber què havia passat. Vam decidir editar-ho ara, sense conèixer el resultat electoral, per dos raons, en defensa de la veritat i el respecte als drets militants i com a contribució al debat sobre la necessària i ineludible recomposició de l’esquerra militant en el País Valencià i en la resta de l’estat.

L’Espai Alternatiu del País Valencià davant dels acords presos per la Coordinadora d’Esquerra Anticapitalista manifesta el següent:

 

1.      Que la decisió unilateral per part de la Coordinadora de gener d’expulsar a membres del nostre col·lectiu suposa una agressió intolerable a la nostra sobirania, contrària a més al respecte plurinacional que ha promogut sempre EA. Hem sigut des de la nostra fundació fa més de deu anys, una organització que ha pres com marc referencial el País Valencià, unida confederalment a Espacio Alternativo estatal. Hem cregut i defès esta visió confederal en els moviments i associacions en què treballem, i moltes vegades hem tingut conflictes per això. No esperàvem tindre’ls en la nostra pròpia casa. No podem deixar de preguntar-nos Si el conflicte haguera aparegut a Catalunya o en Euskalherria s’hauria actuat igual?

 

2.      Que ni els considerandos ni el contingut de la resolució van ser coneguts per nosaltres ni de bon tros pactats. Que vam conéixer que s’anava a proposar la nostra expulsió 48 hores abans de la reunió de la coordinadora, i que és radicalment fals que no volguérem tenir cap reunió amb els representants de la coordinadora, ni temps abans ni tampoc en eixes 48 hores. S’ha pres la decisió conscient d’expulsar a la majoria d’una organització nacional amb la informació esbiaixada, i falsa.

 

3.      Que això ha sigut possible perquè la secretaria confederal  ha conegut, encoratjat i participat d’actituds sectàries i antidemocràtiques amb una part de minoritària de la nostra organització. Que els diversos intents de mediació i de busca de solucions constructives de convivència han xocat amb l’encabotament i la intransigència dels representants de la secretaria en el País Valencià amb el beneplàcit de la secretaria estatal.

 

4.      Que comportaments com la censura en la web, l’ocultació de convocatòries de reunió, la convocatòria unilateral d’actes, l’exigència del dret al vot de nous militants contravenint les normes de convocatòria de l’assemblea estatal, o la pura i simple difamació són comportaments contraris a l’ètica, i per consegüent a la política revolucionàries que s’han practicat contra nosaltres i nosaltres.

 

5.      Que no minimitzem les diferències polítiques que tenim amb la secretaria. L’oportunitat o no de presentar-nos a les eleccions europees o la continuïtat o no del treball en el si d’EUPV i IU són en efecte diferències importants. Però no considerem que siguen de principi i per tant s’ha de poder conviure dins de la mateixa organització amb elles;

Provinientes de diferents tradicions i de llargs camins hem estat moltes vegades en majoria i minoria i hem comprovat que la temptació de resoldre diferències polítiques amb mesures organitzatives ha de ser desterrada de la pràctica de l’esquerra alternativa. Les seves  suposades avantatges a curt termini són un obstacle insalvable per al manteniment d’organitzacions d’esquerra alternativa.

Tampoc considerem que la coordinadora, i menys encara la secretària, es troben capacitades per a trencar la vinculació d’un dels col·lectius confederats, és una actuació burocràtica, autoritària i autodestructiva en el fons.

6.      Que contra allò que s’ha afirmat hem respectat la decisió de la coordinadora de no presentar-nos en llistes estatals a la direcció de Izquierda Unida.

7.      Que no renunciem a establir relacions polítiques directes amb totes aquelles gents que continuen creient que dins de IU és possible treballar per l’enfortiment de l’esquerra alternativa, és aquest un dret del nostre col·lectiu que no deleguem de forma irrevocable a cap instància estatal. Igualment i per les mateixes raons, continuem creient i treballant per a enfortir  aquells sectors de l’esquerra alternativa que fóra de IU sens dubte existeixen, i mantenint amb ells les relacions que considerem oportunes.

8.      Que en el marc de la nostra sobirania decidirem el nostre grau d’implicació, o l’absència d’ell, en Esquerra Unida del País Valencià.

9.      Que el més important del nostre treball, estarà dedicat, com ha vingut sent, a la potenciació dels moviments socials, al seu impuls, a la seua coordinació, a dotar-los d’una orientació socialista, recolzant-nos en els seus sectors més avançats.

10.  Que per tot això no acatem la decisió d’expulsar de la nostra organització a cap dels seus membres, no reconeixem la competència política, ni estatutària, ni moral de la coordinadora per a adoptar la dita decisió. Reafirmem la nostra convicció que qualsevol projecte de recomposició de l’esquerra en el País Valencià  i en l’estat espanyol ha d’incorporar en els seus senyes d’identitat i sobretot practicar diàriament el respecte a les organitzacions nacionals, l’assumpció d’un vertader pluralisme on siga possible la convivència de distintes tàctiques polítiques i organitzatives, i on es genere un clima  de respecte, confiança  i calidesa militant. Citem a la coordinadora estatal a buscar un marc de relacions satisfactòries.

 

Amb esta expulsió Espacio Alternativo-Izquierda Anticapitalista ha donat un pas arrere respecte al que diu voler ser i representar, un projecte radicalment democràtic i confederal, compromès amb altres formes de fer política, al servei de la reconstrucció d’una esquerra revolucionària i plural.

La democràcia i el pluralisme no són avui més forts en IA.

 

 

                              País Valencià, febrer del  2009

La crisis financiera azota a las más vulnerables. Thalif Deen IPs Rebelión

La propagación de la crisis financiera mundial, que ha afectado a un gran número de banqueros, inversionistas y especuladores, tiene también un efecto devastador en algunos de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad, como las mujeres y los niños y niñas.

La crisis “arrastrará a millones a una pobreza más profunda y derivará en la muerte de miles de niños”, alertó un nuevo estudio divulgado el martes por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Kevin Watkins, uno de los autores del estudio, señaló: “Los donantes podrían claramente hacer más para proteger a las personas más pobres del mundo de una crisis creada por los financistas y por el fracaso de las regulaciones en los países ricos”.

El impacto de la crisis también fue uno de los temas en la sesión de dos semanas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés), que comenzó el lunes.

Al hablar ante el CSW, el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Económicos y Sociales, Sha Zukang, dijo: “Históricamente, las recesiones económicas han puesto una carga desproporcionada sobre las mujeres”.

Además, señaló que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres a tener empleos vulnerables, a estar subempleadas o desempleadas, a carecer de protección social y a tener un acceso limitado a los recursos económicos y financieros.

El impacto negativo más propagado podría estar en Asia Pacífico, región que tiene uno de los más altos porcentajes de mujeres en edad laboral y en el que 65 por ciento de las trabajadoras tienen empleos vulnerables, en su gran mayoría en el sector informal.

Muchas de ellas no tienen beneficios, como pensiones o licencias por maternidad, ni seguridad laboral, y están en gran riesgo de caer en la pobreza por la crisis económica, según la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico (ESCAP).

El acceso desigual de las mujeres a oportunidades de empleo decentes y productivas le cuesta a la región de Asia Pacífico entre 42.000 millones y 47.000 millones de dólares al año.

Thelma Kay, directora de la División de Desarrollo Social de la ESCAP, dijo a IPS que, en muchas familias, los gastos generales, como el alimento y los cuidados de los hijos, son administrados por mujeres.

“Las mujeres dependientes tienen que cuidar a familias enteras con menos ingresos, y las mujeres trabajadoras tienen que apoyar a sus familias sólo con sus salarios, que, en promedio, son menores que los de los hombres”, explicó.

Además, los precios de los alimentos aumentaron en los últimos dos años, obligando a las mujeres a tomar difíciles decisiones financieras.

“Y cuando los costos de la escuela se hacen insostenibles, son las niñas las que por lo general se ven obligadas a abandonar las clases”, añadió.

La semana pasada, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dijo que las mujeres y niñas por lo general están expuestas a mayores riesgos de violencia en tiempos de crisis, y que sus derechos económicos y sociales pueden ser también socavados.

“Ellas ven reducidas sus oportunidades de empleo, son obligadas a aceptar trabajos marginales y mal pagados, y renuncian a servicios básicos para asegurarse alimento y abrigo”, señaló.

Los efectos negativos de la crisis financiera se sentirán en forma desproporcionada en los países en desarrollo y menos industrializados, los más pobres de los pobres, dijo Pillay.

Rachel Mayanja, asesora especial de la ONU sobre Asuntos de Género y Avance de las Mujeres, dijo ante la CSW que la confluencia de la crisis global — incluyendo la recesión económica, la carestía, el aumento del desempleo, la inestabilidad, las hostilidades, la violencia contra las mujeres y el deterioro ambiental—ya ha tenido un serio impacto en los progresos hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esos desafíos amenazan con revertir el progreso alcanzado desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Kay, de ESCAP, dijo a IPS que, en muchos casos, las mujeres son las primeras en ser despedidas y por lo general están menos capacitadas, por lo cual son consideradas más prescindibles.

Aunque aún es demasiado pronto para encontrar amplia información confiable, se sabe que en Indonesia, por ejemplo, la crisis financiera ha dejado sin trabajo a más mujeres que a hombres en los últimos meses.

“Uno también puede mirar a la crisis financiera asiática de 1996 y 1997, cuando el apoyo predominantemente femenino del sector exportador se vio severamente impactado”, indicó.

En los sectores dominados por hombres más sacudidos por la crisis, como la construcción, las mujeres también fueron afectadas.

Kay explicó que las crisis económicas agravan las presiones existentes sobre las mujeres sometidas a relaciones abusivas, las inmigrantes y las víctimas del comercio sexual.

“Hemos recibido informes de prensa recientes sobre los crecientes números de mujeres en la industria sexual y el aumento de los incidentes de violencia de género, todo relacionado con la crisis financiera”, subrayo Kay.

Thalif Deen  colabora habitualmente con Inter Press Service